Dicht bij de Markt

MarktMeter.

COM
NL

Haal Meer uit uw MarktMeter,
Bestel hier uw eBook

Enthousiast?
Vertel het uw collega!


 

Uw Overzicht & Inzicht
In de aandelenhandel

 
 
 

 

 
 
 

Disclaimer


Met de toegang tot en het gebruik van deze website van MarktMeter.nl/MarktMeter.com stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden.

Informatie
MarktMeter.nl/MarktMeter.com heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. MarktMeter.nl/MarktMeter.com staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie. Aan de omschreven producten en diensten en de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door MarktMeter.nl/MarktMeter.com op ieder gewenst moment worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
MarktMeter.nl/MarktMeter.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van gebruik van deze website en de op deze website verstrekte informatie. MarktMeter.nl/MarktMeter.com kan het continu en foutloos functioneren van deze website niet garanderen.

MarktMeter.nl/MarktMeter.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de gebruikers van MarktMeterXP en/of derden lijden als gevolg van gebruik. MarktMeter.nl/MarktMeter.com kan het continu en foutloos functioneren MarktMeterXP niet garanderen.

De website van MarktMeter.nl/MarktMeter.com wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of randapparatuur kunnen beÔnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Hyperlinks naar websites van derden
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. MarktMeter.nl/MarktMeter.com is op geen enkele manier verantwoordelijk en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen of schade van een bezoek van aan deze website verbonden websites van derden.

Privacy
Alle door de gebruiker aan MarktMeter.nl/MarktMeter.com verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door MarktMeter.nl/MarktMeter.com aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiŽle autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen van deze voorwaarden
MarktMeter.nl/MarktMeter.com behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn. 

 

 

naar boven


 

Created by
ConceptHuys


MarktMeter©: De MarktAnalyse voor elke Belegger